VITR KNJIGA

Kliknite na VITR Knjigo za ogled fotografij

Poglej vsebino

Tretje transnacionalno srečanje

Klikni za informacije o tretjem transnacionalnem srečanju

Ogled vsebine

Drugo transnacionalno srečanje

Klikni za informacije o drugem transnacionalnem srečanju

Ogled vsebine

Cilj Me We Whole (Jaz Mi Vsi) projekta

Cilj projekta je okrepiti učitelje za spreminjanje načina življenja mladih za trajnostno prihodnost,  s pomočjo inovativnega, kreativnega, celovitega, preobraženega pedagoškega vira za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR). Vsebina projekta temelji na oblikovanju vira; imenujemo ga VITR knjiga in se bo razlikoval od obstoječih gradiv.

Ogled vsebine

Prvo transnacionalno srečanje

Prvo srečanje je bilo izvedeno v METU Univerzitetnem kampusu, v Ankari

Ogled

Aktivnosti

Sledite aktivnostim

Ogled vsebine

Evropska komisija in Turška nacionalna Agencija podpirata izdajo te publikacije. Za vsebino publikacije je odgovoren izključno avtor. Komisija ni odgovorna za uporabo kakršnih koli informacij, ki jih vsebuje publikacija.