Mısır ekmeği, yoğurt ve bal: Camili'de Yaşam

Bir bildiği var doğanın!

Camili hayatı hakkındaki hikaye Unesco Türk Milli Komitesi yardımıyla gerçekleştirilen bir haftalık geziden sonra hazırlanmıştır. Hikaye Camili biyosfer rezervinin koruma alanı olarak benimsenmesi, biyosfer rezervi olarak ilan edilmesi, zengin doğal kaynakları, eşsiz güzelliği, ilgi çekici tarihi ve kültürü, yaşayan halkın doğa ve kültür ilişkisini anlatmaktadır.

Hazırlayan Gaye Teksöz, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü, ODTÜ - Ankara