3. Transnacionalno srečanje

Tretje transnacionalno srečanje za projekt ‘’MeWeWhole’’, se je 25. in 26. Oktobra 2016 odvijalo v Mariboru (Slovenija) na Filozofski fakultteti Univerze v Mariboru. Udeležili so se ga: Paul Vare, Arran Stibbe, Daniela Conti, Janja Lužnik, Ana Vovk Korže, Gaye Teksöz, Yıldırım Özkaya in Öznur Doruk.

Glavi cilj srečanja je bila predstavitev in razprava o končnih različicah resničnih zgodb (O1), razprava o prvem osnutku dokumenta Tehnike ocenjevanja in sodelovanje na ekskurziji, ki ga je organiziral gostitelj srečanja (UM). V okviru srečanja smo obiskali lokalna območja slovenske zgodbe in razpravljali o organizacijskih zadevah projekta, pojasnili delovni načrt nadaljnih faz O1 in O2, določili kraj in čas četrtega projektnega srečanja ter vsebino projektnih delavnic.

V skladu s predvidenim programom je bil prvi dan namenjen pregledu preteklih aktivnosti in številnih vodsvetnih vidikov (npr. proračunske postavke, orodje mobilnosti, portal za širjenje rezultatov, podporni dokumneti), razpravi o zadnjih različicah resničnih zgodb skupaj z dokumentom za ekskurzijo, možnostim tiskanja knjige, razpravi o osnutku dokumenta za O2 in razpravi o 4. Transnacionalnem srečanju v Chatam, v Veliki britaniji. Drugi dan smo se odpravili v Dravinjsko dolino in obiskali kraje, ki se navezujejo na slovensko resnično zgodbo.

Za ogled slik klikni tukaj

2. Transnacionalno Srečanje

Drugo srečanje se je odvijalo v Monzi, v Italiji med 23 in 24. Junijem 2016. Glavni cilj 2. transnacionalnega projektnega srečanja je bila razprava o osnutkih resničnih zgodb, ki bodo ključni del VITR knjige (O1). Partnerji so predstavili 4 zgodbe, kasneje pa smo razpravljali o vsebini zgodb.Drugi dan je bil namenjen razpravi o nadaljnih aktivnostih kot so strategija oblikovanja pripradajoče ekskurzije, strategija in vsebina gradiva za ocenjevanje (O2) in določitev datuma tretjega transnacionalnega srečanja.

Za ogled slik klikni tukaj

1. Transnacionalno Srečanje

Uvodno srečanje se je odvijalo v Ankari, med 21. In 22. Januarjem 2016. Srečanje je  s kratko predstavitvijo glavnih projektnih točk (vsebina, projektni rezultati in dogodki) pričela koordinatorica projekta, prof. dr. Gaye Teksöz, sledila je predstavitev partnerjev in njihovih organizacij. Kasneje se je razpravljalo o vsebini VITR knjige. Razprava o zgodbah je bila v veliko pomoč za razjasnitev predstav in idej o resničnih zgodbah, ki bodo del VITR knjige.  Za tem je bil določen tudi datum drugega transnacionalnega srečanja.

Za ogled slik klikni tukaj