3. Ulusötesi Toplantı

Mewewhole 3. Ulusötesi Toplantısı 25-26 Ekim tarihlerinde Maribor Üniversitesi – Slovenya- da gerçekleştirildi. Toplantıya bütün ortaklar eksiksiz olarak katıldı: İngiltere University of Gloucestershire’dan Paul Vare, Arran Stibbe, İtalya Creda Onlus’tan Daniela Conti, Slovenya University of Maribor’dan Janja Lužnik, Ana Vovk Korže, Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Gaye Teksöz ve Türkiye APEC Danışmanlık’tan Yıldırım Özkaya ve Öznur Doruk.

Toplantının amaçları, projenin O1 başlıklı çıktısı gerçek öykülerin son sürümlerinin tamamlanması, O2 başlıklı çıktısı değerlendirme materyalinin tartışılması ve çerçevesi üzerinde karara varılması, ev sahibi Slovenya ekibi tarafından organize edilen gerçek öykü alanlarının ziyareti, projenin ikinci etabında gerçekleştirilecek yaygınlaştırma etkinliklerinin belirlenmesi ve dördüncü toplantının tarihi ve içeriğine karar verilmesi olarak belirlenmişti.

Belirlenen program çerçevesinde toplantının ilk günü açılış ve gerçekleştirilen aktiviteler, bütçe ve proje yönetimi ile ilgili konularda proje yöneticisinin yaptığı sunumla başladı. Yukarıda belirtilen toplantı içeriği konularında fikir birliğine varıldı: Gerçek öykülerin son sürümleri, alan gezileri formatı ve O2 çıktısı konusunda bütün ortaklar görüşlerini paylaştı ve öyküler ve alan gezileri dokümanlarının Aralık 15 2016 tarihine kadar hazır olarak proje web sitesine yüklenmesine karar verildi. Dördüncü ulus ötesi toplantının Haziran ayında İngiltere’de gerçekleştirilmesine karar verildi. Toplantının ikinci gününde ise ev sahibi ortağımız tarafından düzenlenen alan gezisi gerçekleştirildi. Gezi hem Slovenya’nın gerçek öykülerinin anlaşılması hem de daha sonraki ortak çalışmalar için son derece ilham vericiydi.

Fotoğraflara bakmak için tıklayınız.

2. Ulusötesi Toplantı

İkinci toplantımız İtalya’nın Monza kentinde 23-24 haziran 2016 tarihlerinde Creda Onlus’un ev sahipliğinde yapıldı. İkinci toplantıda kitap için oluşturulan taslak hikayeler tartışıldı. Her ortak kendi hikayesini tanıttı. Daha sonra hikayelerde yer alması planlanan açık alan gezilerinin ve değerlendirme kısmının nasıl olacağı planlandı. Hikayelerin ve açık alan gezilerinin üçüncü toplantıya kadar tamamlanması kararlaştırıldı. Ayrıca üçüncü ulusötesi toplantının Slovenya’da yapılmasına karar verildi.

Fotoğraflara bakmak için tıklayınız.

1. Ulusötesi Toplantı

Projeye başlama toplantısı (kickoff meeting) 21-22 ocak 2016 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Gaye Teksöz projenin tanıtımını yaptıktan sonra projenin ortakları sırayla kendilerini ve çalıstıkları kurumları, neler yaptıklarını anlattılar. Daha sonra projenin içeriği hakkında konuşuldu. Sürdürülebilirlik için eğitim kitabında yer alacak gerçek hikayelerin nasıl oluşturulacağı tartışıldı ve bir sonraki toplantı için tarih belirlendi.