Moja in naša zgodba v Dravinjski dolini

PREBERİTE RESNIČNO ZGODBO

EKSKURZIJA

Slovenska resnična zgodba poudari pomembnost ekosistemskih storitev (ES), ki so osnova za obstoj našega planeta. Vsakdo izmed nas ima priložnost vplivati na ekosistemske storitve v smislu ohranjanja in izboljševanja le teh. V resnični zgodbi so vpletene tri manjše resnične zgodbe, h katerim je dodana osebna izpoved ključnih lokalnih akterjev, ki predstavljajo način življenja z ekosistemskimi storitvami, ki izboljšujejo način življenja. Ti ključni akterji ohranjajo ekosistemske storitve z uporabo trajnostnih praks in gospodarjenja s pokrajino.

Ddr. Ana Vovk Korže in Janja Lužnik, Mednarodni center za ekoremediacije, Univerza v Mariboru, Slovenija

Ogled galerije